Tankar om döden 16

Något om min familjs religiositet.

Återkommer till boken Längtan efter tro.

Jag skrev där, att jag växte upp i en ateistisk familj. Det var nog inte riktigt sant.
Farmor, som levde under mina första 15 år, delade vi rum med. Hennes far, Georg eller ”Jörrn” som han kallades, var en av de första baptisterna på ön. Det innebar att min farmor, Charlotta, gick i baptistisk skola vid Sigdes i Östergarn. 1945 fick hon en stroke och blev sängliggande i tolv hela år. Jag minns, att man lyfte henne från säng till säng, när det skulle bäddas. Hon var en stark kvinna. Alltid glad och på bra humör. ”Slog käft” med oss barn och var full av humor. På nätterna hörde man dock henne be till Gud, att hon måtte slippa vara med längre. (I Kräklingbo hade en strid uppkommit i kyrkorådet, om man skulle skaffa en ny likvagn eller inte. Hon fick reda på det och bad på natten, att gode Gud låt mig få åka i gamla likvagnen).

Far hade någon slags tro på att det fanns något, som höll ordning i universum, så att inte planeterna kolliderade. Bibeln trodde han inte så mycket på. Han hade hakat upp sig på, att man ändrat i bibelöversättningarna. I övrigt så levde han efter kristna värderingar. Han dog hemma.  Jag var ungdomssekretare i Domkyrkoförsamlingen och hälsade ofta på min far, när han döende låg där i sängen, förgiftad av sin cancer. Han berättade, att han ofta såg långa texter uppspikade på väggar framför sig. Jag blev intresserad och trodde det var något religiöst, men han gjorde mig besviken och sa att det tyvärr inte var sådana texter.

Mor hade växt upp under svåra förhållanden. Hon hade blivit lillpiga i Hejde prästgård, som fjortonåring då hennes mor dött. Hon kom så ut som piga i Halla, där jag tror, att hon kommit i kontakt med någon frikyrklig ungdomskrets. Tyvärr blev hon mycket sårad efter det att hon fött sitt första barn 1928, då prästen ville, att hon skulle ”kyrktas”. En slags rening för att hon fött barn, för att hon skulle få komma in i kyrkan och vara med på barnets dop. Något liknande finns ännu kvar, men kallas då en ”Moders tacksägelse”. Jag frågade min mor, om hon inte ville ha nattvarden inför sin död. (Hon var döende i cancer sextiofem år gammal.) Hon sa, att hon inte var värdig. Det gjorde mig ont att hon sa så. Inte värdig, men prästers tidigare predikningar talade mycket om, att man skulle vara värdig för att gå till nattvarden. (Jag var hos henne på lasarettet varenda middagsrast och följde henne till slutet under några månaders tid.) Jag fick höra av min stora syster, att när jag var riktigt illa ute och i ungdomen gjorde fel saker, så bad hon för mig. Så visst var hon religiös. Det förekom inga aftonböner eller måltidsböner i vårt hem. Inte heller gick man så ofta i kyrkan. Det hände att äldsta syster, Gunborg, tog med oss småbarn till kyrkan. Fast vi kom alltid för sent. Kom in under första psalmen. Gunborg var nog den som var mest religiös av oss. Skrev själv en fin julpsalm, Kyrkornas klockor kalla. (Den finns inte med i psalmboken) Jag skriver, att vi inte bad aftonbön, men det är inte riktigt sant. Problemet är att jag inte minns det. Stora syster Gunborg gav varje nytt barn i familjen var sin aftonbön. De andra äldre syskonen har berättat att man varje kväll bad sin aftonbön, men när jag föddes hade seden bleknat bort. Jag fick dock också jag en egen aftonbön av henne.

Psalm 522 i 1937 år psalmbok.

Gode Fader i din vård,
Tag oss här i denna gård
Far att han får kraft att sträva
Gode Gud att mor får leva.
Gud som haver barnen kär
Hjälp ock den som liten är.

 Minst en av mina bröder var uttalad ateist. Det var honom som jag såg upp till mest.Vi hade astronomiintresset gemensamt, Han gick ut skolan med stort A i matte.I våra okunniga samtal om rymden, kom han på varför månen alltid vänder en sida mot jorden. Man såg aldrig baksidan på månen. Han trodde det berodde på att tyngdpunkten på månen inte var alldeles i mitten, utan i ena kanten, så att den alltid hängde ner mot jorden. Ja, jag har hört sen, att det inte är så, men jag undrar ändå. Kanske visar framtiden att han har rätt.

Jag blev präst efter det, att jag fått en märklig uppenbarelse. Vi trivdes dock bra tillsammans ändå och rörde aldrig vid de religiösa frågorna. (Han gifte sig dessutom med min hustrus syster.)

(Apropå Martins teori om månen, så träffade jag nyligen en astronom, som arbetat med galaxer otroligt långt borta från vår jord. Han gav min broder Martin rätt. Martins teori om varför månen alltid vänder en sida mot jorden var korrekt. Han sa t.o.m. att jag kunde berätta för Martin att hans teori var riktig. Det går inte för Martin har varit död i många år. – Men ändå?)

I stort sett kan man nog ändå säga, att någon stark religiositet har jag inte växt upp med. Däremot var kärleksbudskapet viktigt.

 

Tankar om döden 15

Mirakel ?

De här upplevelserna skrev jag ner 1999.  ”Mina syner” visar hur svårt det är att
tro på Gud trots starka upplevelser.
Sven Danell berättar om en mor, som bad sin lilla pojke att gå och köpa bröd i
affären. Hon frågade honom, om han visste vilket hus affären låg i. ”Jo då”, sa pojken, ”det är där det sitter en duva på taket”. Sven Danell menade, att det här med syner och uppenbarelser är, som det är med duvan på taket. Ibland sitter den där och ibland har den flugit i väg.

Ännu en upplevelse, som jag ville berätta om, var för ett tiotal år sedan. Min måg skulle låna min gamla traktor. Det regnade, och han hade motorn i gång med växel i. Kopplingspedalen består av en smal järnstång, vinklad för foten att trampa på. Regnet gjorde järnstången hal.  Jag skulle sätta i några bultar i lastaren och ställde mig med ett ben på var sin sida framför bakhjulet på traktorn och sträckte mig in till verktygslådan för att hämta bultarna. Då slant mågens fot på kopplingen, och traktorn tog ett jätteskutt framåt. Förtvivlad vände han sig om och trodde, att hans svärfar låg manglad under bakhjulet, men jag stod bredvid helskinnad. Hur det gick till vet vi inte. Jag sa till mågen, att vi säger ingenting till någon, för vi bar oss dumt åt båda två. Men sen började jag fundera….

 

 

 

 

 

 

Tankar om döden 14

Rymden

I kväll, när jag skriver det här, är det en underbar stjärnhimmel utanför. Jag har alltid varit intresserad av astronomi. Jag minns en sån här underbar stjärnhimmel för ett år sedan. Jag hade druckit ett par glas vin. Gick ute i trädgården lite smålycklig och filosoferade, såg upp mot stjärnhimlen och sa för mig själv. Hör Du Gud, om Du finns, kan Du inte ge mig ett litet tecken ?  Då var det som om någon visade mig på alla stjärnor och en röst inom mig sa: Duger inte det här?

Kanske ligger det mycket i de orden. Vi har så lätt för att tro, att om det ska vara en gudsupplevelse, så fordras det något annorlunda, något vi inte kan förklara. Men är inte hela tillvaron en Gudsupplevelse ?  Just känslan av att någon är med oss i vardagen?  Jag minns så väl mina hemska år av dödsångest i slutet av 1970-talet och början på 1980-talet. Hur jag nästan förlamades av ängslan och oro. Men det fanns något under denna tid, som jag saknat lite grand senare. Det var närheten till Herren. Vi var i ständig dialog med varandra. När jag blev friskare försvann lite av denna närhet och jag saknar den.  Det påminner lite om den vackra berättelsen Fotspår. Ni minns mannen som stod vid livets slut och tillsammans med Herren såg tillbaka på sitt liv. Han såg liksom ljusbilder från sitt liv målas upp på himlavalvet. Genom varje bild gick såsom fotspår i sanden . Han förstod, att det symboliserade hans vandring genom livet. Två fotspår var det. Ett som var hans eget och ett som var Herrens, som osynlig gått vid hans sida. Men då han såg närmare efter, såg han att i de stunder i hans liv, när han haft det svårt såg han bara ett fotspår. Bedrövad över detta sa han till Herren, att Herre, Du lovade ju att gå med mig hela vägen genom livet. Varför övergav du då mig, när jag hade det som svårast? Herren svarade: Min älskade vän, jag skulle aldrig överge dig, utan de gånger i ditt liv när Du hade det svårt, då när du bara ser ett fotspår är det mina fotspår du ser. Det var då när jag bar dig.

Jag är förvånad och glad över att Herren inte övergivit mig . Jag skulle ha förståelse för, om han hade gjort det för länge sen. Jag är glad över de ”syner” jag fått se. Vad det än är har de påverkat mig starkt. Och ändå vill jag avsluta med att hänvisa till berättelsen om ,när Jesus visar sig för Thomas efter uppståndelsen. Då när han visar såren efter spikarna i sina händer och såret i sin sida, och då den tvivlande Thomas utbrister: Min Herre och min Gud.

Då svarar Jesus: Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte ser, men dock tror.

– – –

Sonen Kent tog det här fantastiskt fina fotot av stjärnhimlen från Minneslunden i Klinte. Man ser delar av vår galax, Vintergatan som ett ljusare parti i fotot. Milkway på engelska. Ett passande namn på vår Vintergata.

20 a

 

 

 

 

 

Tankar om döden 13

Påskdagen 1999 i Anga kyrka 

Jag nämnde ovan att fastan och Påskens gudstjänster betytt mycket för mig. I Visby Domkyrka då jag första gången firade Skärtorsdagsmässa med alla präster och andra anställda i församlingen hade jag en stark upplevelse av att vara med bland Jesus och lärjungarna när de första gången firade nattvard där i salen på övre våningen i ett hus i Jerusalem. Sen dess har jag nästan alla år upplevt den tiden i kyrkoåret mycket starkt. Jag minns med glädje Dymmelonsdagen i Eksta då många församlingsbor, personalen och eleverna i skolan på morgonen stod och lyssnade till kyrkklockan som ”dymlade” för första gången på många år. En märklig stämning och andakt grep oss. Passionstiden hade börjat. Nu 1999 hade jag ingen känsla av att det var fastetid eller att Påsken närmade sig. Jag tyckte allt var som vanligt. På Skärtorsdagens kväll vid nattvardsgudstjänsten på Östersol drabbades jag plötsligt av en fruktansvärd ångest. Jag hade svårt att andas, svårt att genomföra gudstjänsten. Detta höll i sig hela Långfredagen och Påskafton. När jag så skulle börja högmässan på Påskdagen i Anga kände jag mig lätt förvirrad. När jag knäböjde vid altaret såg jag Kristus levande till höger om altaret. Jag såg honom stående med händerna längs sidorna, såsom på Thorvaldsens skulptur, och det var som han sa till mig: ”Frid vare med dig..” Jag kom av mig i gudstjänstordningen. Jag bad kollektbönen istället för syndabekännelsen. En av gudstjänstdeltagarna, Eva-Britta Ståhl, skriver om händelsen så här i Svenska Dagbladet efteråt.

Äntligen stod prästen i predikstolen. När han tidigare knäfallit framför altarets påskliljor var det som om han kommit av sig. Det hade varit svårt att höra vad han bad om. Men nu stod han där och sade att han alldeles nyss hade sett Jesus Kristus där framme, med utbredda händer – han visade hur – och det är ju inte var dag man ser Jesus så därför tyckte jag att jag skulle berätta det för er……………..Kvar efter nattvardsgången i solfläckarnas bländande mönster framme vid altarringen, kvar efter utgångspsalmens Jesus som gick fram likt vårdagssol i morgonglöd ur natt och död till liv förutan like, kvar efter hans ansikte som lyse över oss, var något som ville ropa, som var gråt och jubel på samma gång…

 

Tankar om döden 12

Katolska kyrkan, S:t Patrokli i Soest.

Det är c:a 20 år sedan.  Ungefär hälften av Visby stifts präster var på fortbildning i Soest i Tyskland. Dagen innan vi skulle åka hem var det gudstjänst i den lutherska kyrkan. Jag var tidigt ute och gick in i den katolska kyrkan, S:t Patrokli.

Jag satte mig vid en av platserna för enskild andakt. Där var en skulptur av Jesus, dignande under korset.  Plötsligt när jag satt där blev skulpturens ögon levande. Han såg på mig, hans läppar rörde sig. Jag hörde inga ord, men såg svetten rinna nerför hans bröst, såg hur bröstet hävdes vid andhämtningen. Jag trodde, att jag somnat till, och att jag drömde. Tog därför en liten promenad i kyrkan och satte mig igen. Synen var kvar. Jag förstod inte vad han sa. Inte vad han ville. Jag tänkte endast ”Stackare, släpar du ännu på det där gamla korset.” Uppfylld av vad jag varit med om, berättade jag det för de andra. Det var då någon sa: Berätta det aldrig för någon.

Några år senare firade Gunvor och jag silverbröllop. Vi tågluffade i Europa. Ett av målen med resan var, att jag ville visa skulpturen i S:t Patrokli kyrka för Gunvor. Det konstiga var, att när vi såg den, kände jag inte igen den. Det var en mörk grotesk skulptur vi såg den gången.

(När jag blev ”omvänd” och aktiv i Svenska kyrkan i början på 1960 talet förväntade jag mig att få något tecken från Jesus på korset. Men hur jag än stirrade såg jag inget. Jag levde intensivt med i fastans och Påskens gudstjänster. Så intensivt att jag nästan väntade att få se blodet på Långfredagen rinna från mina händer. Men inget hände. Och så 20 år senare, då jag för länge sedan givit upp hoppet om att få se någon syn från krucifixen, då såg jag det.)

 

 

Tankar om döden 11

Gudsupplevelser.
( Eller kanske ”hjärnspöken?”)

Gudsupplevelser.
Jag har blivit ombedd att berätta något om mina Gudsupplevelser. Det är en svår uppgift. Jag har gjort något av det förut i den lilla boken ”Längtan efter Tro.”

I den berättade jag om, hur jag som ung 18 åring på ett ”mirakulöst sätt blev väckt, när jag somnat vid bilratten.  Jag såg en otroligt skinande hand som bokstavligt talat lyfte mina ögonlock – öppnade mina ögon. Då jag vid den tiden ansåg mig vara ateist, blev jag otroligt omskakad. Jag var övertygad om, att jag mött något från en annan värld, en ängel. Händelsen är ännu så stark för mig, att jag ofta återvänder till den, när tvivlen kommer. Anledningen till att jag berättade händelsen för så många var, att jag ville tala om för alla som gett upp hoppet om att det finns en Gud. Jag ville med glädje vittna om, att jag mött något som inte var lätt att förklara med vad vi vanligen känner till.

Senare studier har lärt mig att det är svårt det där med syner och uppenbarelser.

Kanske är det vår egen hjärna som lurar oss s.k. ”Hjärnspöken”. Jag har också mött några som till mig sagt, att man inte skall berätta om sådana händelser.

Varför man inte skulle berätta det förstår jag inte. Hela Bibeln är full av sådana berättelser. Det som känns konstigt för mig idag då det gäller att berätta om sådana syner, är att det kan av läsarna uppfattas som, om jag tycker det är något märkvärdigt med mig. Men sanningen är den, att det tycker jag inte. Jag är inne i en period, då jag är förvånad över att Herren alltjämt vill ha mig i sin tjänst. Glad varje dag jag känner, att han inte övergett mig. Kanske är just detta den största Gudsupplevelsen. Nåväl, när nu allt detta är skrivet, vill jag försöka återge något av det jag varit med om.

 

 

 

 

 

 

Tankar om döden 10

Kübler Ross bok

Vid Uppsala universitet på 70-talet valde jag att läsa om döden och döendet. Delvis för att jag ville bli präst, och delvis för att jag tänkte mycket ”på min egen förestående död”, som orden lyder i bönen i tacksägelsen som bes i kyrkan, när någon avlidit i församlingen.

Jag läste många böcker. En av dem var Kübler Ross bok, som handlar om döendets fem stadier: (Förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans).

Förnekelse innebär, att man vägrar tro att det är sant. När man t ex får reda på att man lider av en sjukdom, som kan leda till döden, så tror man att läkaren tagit fel eller att röntgenplåtarna förväxlats o.s.v. (Jag minns mycket väl, när jag för åtta år sen fick reda på att jag hade tjocktarmscancer, men jag kommer inte ihåg, att jag förnekade cancern. Däremot blev jag mycket förskräckt. Jag visste inte ens om, att jag var sjuk. Det var genom ett avföringsprov som alla skulle ta, som fyllt 65 år, som det upptäcktes. Det jag minns är, att jag kramade min hustru hela natten.)

Ilska. Man är arg för att hustrun eller någon annan varit orsak till att man fått sjukdomen. Arg på sjukdomen som sådan. (Jag kände ingen sådan ilska. Snarare ledsnad, men hade ingen att skylla på.)

Förhandling. Man förhandlar med en högre makt att om man blir frisk, lovar man att bli en bättre människa. Jag kom att tänka på många som varit i sjönöd och blivit räddade. Flera votivskepp i våra kyrkor har nog tillkommit på så sätt. De som varit i sjönöd har lovat Gud, att om de blir räddade, så skall de skänka något till kyrkan. (Förhandlade gjorde jag också med Vår Herre, men jag har glömt,vad jag lovade.)

Depression. Man blir inåtvänd och ledsen. (Stämmer precis in på mig. Jag ville verkligen leva och kände mig mycket ledsen för att mitt liv kunde vara slut.)

Acceptans. Man accepterar sin situation. Låter kanske för bra för att vara sant. Jag har mött döende, som absolut inte velat dö. In i det längsta har de hoppats på ett mirakel. Hoppet förekommer för övrigt under alla faserna. Faserna går ibland i varandra. Det finns ingen bestämd gräns. Naturligtvis har jag mött många döende, som accepterat sin situation och med stort lugn sett fram emot sin förestående död. Men som sagt, inte alla.

Elisabeth Kübler Ross dog 2004. Hon var psykoterapeut och arbetade mycket med döende barn. Hon berättar i en intervju, att hon inte tror att det finns ett ”liv efter detta”, utan att hon vet att det finns.

Tankar om döden 9

I Herman Lindkvist bok
Historien om Sverige – från islossning till kungarike
berättar han om olika gravskick såsom Dösar, Gånggrifter, Hällkistor och  väldiga högar eller kullar där stora vikingahövdingar blivit begravda.

Herman Lindkvist skriver att

Ibn Fadlans kanske mest intressanta berättelse är den vikingabegravning han bevittnar i staden Atil, en bit söder ut från Bulgar. Han skriver, att den dödes skepp drogs upp på land och omgavs av avgudar i trä. Liket kläddes i finaste kläder och placerades med kuddar och bolster i sittande ställning i ett tält i båten, omgivet av dryckeskärl och diverse föremål och redskap, som kunde behövas för en längre resa, inklusive en harpa. En hund klövs i två delar och slängdes upp i båten. Tätt följd av två hästar, två oxar, en tupp och en höna. En av mannens slavinnor ansågs ha anmält sig frivilligt att följa honom i döden. Hon dracks kraftigt berusad. Så beskriver sen den häpne ambassadören att den omtöcknade kvinnan fördes fram till hövdingen. Sex män grep henne och förde in henne i tältet, där de alla i tur och ordning låg med henne, varpå en gammal kvinna, som kallades dödens ängel stack ihjäl henne samtidigt som männen ströp henne med ett rep. Så tände mannens släktingar på fartyget och de andra männen kom fram med brinnande ved…

I Herman Lindkvists berättelser om begravningar i boken ”Från islossning till kungarike” framgår, att man ” i alla tider” trott på en fortsättning efter livet på jorden.

(Kanhända fick vikingahövdingen som begravdes i Atil så stor begravning för att inge respekt bland folket, eller också var det så, att man verkligen trodde på ett liv efter döden?)

Vikingahövdingens begravning synes mig vara oerhört grym. Både djur och människa fick sätta livet till för att ”behaga” den döde.

Fast å andra sidan finns det unga män och kvinnor som av ideella skäl spränger sig själva till döds i dag.

 

 

 

Tankar om döden 8

Fortsättning Ove Wikström

Ove Wikström beundrar jag mycket. En gång, när han var och föreläste för oss präster på 80 talet i Alskogs stiftsgård, tyckte jag, att hans värderingar och det han sa var så rätt. Jag kom underfund med, att det var kanske inte så konstigt, för jag hade tenterat på hans doktorsavhandling på 70 – talet. Jag hade helt enkelt gjort hans värderingar och åsikter till mina.

Ove Wikström skriver i sin bok också, att den som inte tvivlar är inte riktigt klok.En tröst för mig, som trots alla ”bevis” jag fått att Gud finns, ändå är en stor tvivlare.

Ove Wikström berättar också i sin bok, att han drabbats av plötsligt hjärtstopp under ett pass på gymmet. Han var ”död” under en viss tid, men hade inte fått uppleva någon ”nära döden upplevelse”.

Jag har som sagt haft tjocktarmscancer och varit mycket illa ute. Vid ett tillfälle sprack min mage, och jag minns att jag sa ”AJ!”, sen minns jag inte mer. Det var kritiskt, men med skickliga läkares hjälp räddades jag till livet. De ringde min hustru mitt i natten och sa, att de trodde, att jag skulle överleva, men att det var komplicerat. Jag minns, när jag efter operationen låg på intensiven och förmodligen svävade mellan liv och död, att jag fick för mig, att jag färdades på ett hav. Bibelord kom till mig, som att Han för mig till vatten där jag finner ro och andra trösterika ord. Jag var i min medvetslöshet nyfiken på att få se ljuset i tunneln och att få möta Kristus.
Då kom det ett annat bibelord för mig: Inte kan väl en blind leda en blind. Jag minns att jag kände mig sårad. Jag hade i alla fall varit präst i över trettio år och så detta bibelord.

 

Ove Wikström är en av mina ”idoler”. Jag håller med honom om, att personer som finns i romaner kan upplevas som verkliga, men ändå inte. Det beror på om han menar, att Jesus Kristus är på det sättet att han finns i litteraturen, och att det förkunnas om honom i kyrkan. Han skulle då finnas i verkligheten, om jag förstår Ove Wikström rätt. Liberalteologerna menar, att det är förkunnelsen som är viktig, Det spelar då ingen roll om personerna levt i verkligheten eller inte.

(Skulle det i så fall innebära, att om någon förkunnar om livet i Valhall, och Oden och Tor, så får vi vara med i Valhall, om vi dör med svärd i hand?)

 

Det har dock stor betydelse för min tro. Det är för mig viktigt, att Jesus är en verklig person, som historiskt har levt här på jorden. Jag håller med Paulus, när han i andra korintierbrevet skriver, att har Kristus inte uppstått då är vår tro förgäves.

 

 

 

 

 

Tankar om döden 7

Tredje boken jag läste var Ove Wikströms :

Sonjas godhet.

Den bygger på Sonja Marmeladova, som förutsättningslöst ger ut sin kärlek till en mördare och bedrövlig man, som tvingar henne att prostituera sig för att mannen ska klara sitt uppehälle. Sonja är en rollfigur ur Dostojevskijs: ”Brott och straff”.

Jag läste nyss en recension av boken ”Sonjas godhet”, där en kvinnlig doktor i etik går hårt åt Ove Wikströms sätt att skriva om Sonjas utgivande kärlek. Agape. Kanske har recensenten missförstått vad det hela handlar om? Ove Wikström tycker, att vi har blivit så egoistiska och allt handlar om, att man själv skall ha det så bra som möjligt. Sonjas godhet påminner om Herren Kristus, som gav sitt liv för oss andra. Den självutgivande kärleken eller Agape, som den heter på grekiska. Hur man kan ge kärlek utan att förvänta sig något i gengäld är kanske främmande för oss idag.

Ove Wikström poängterar också, hur viktigt det är att ha ett bra bibliotek hemma. Han beskriver, hur han lever sig in i böckernas värld, och att han ofta återkommer till böckerna han läst. En av dem är ”Brott och straff.” Han skriver att figurer i böckerna blir verkliga figurer. Först tyckte jag det lät konstigt att fantasifigurer kan bli verkliga, men det ligger något i det. Karl-Oskar och Kristina lever ju inom mig på ett visst sätt, precis som Biggles och Ginger och Algy i W.E Jones böcker.  Ändå är det en viss skillnad. De är ändå fantasifigurer och lever inte i verkligheten. (Jag har en konstig tanke, att i fall en polis läser om en person, som heter Sune och som gjort ett brott, så kan jag inte straffas för det, eftersom det inte är sant. Det har aldrig hänt, utan finns bara i författarens fantasi.) Ja, jag får inte till det riktigt: Någon har sagt, att det dunkelt tänkta är det dunkelt skrivna.

Fortsättning om Ove Wikströms bok i morgon.